Pro lékaře

Základní informace

Obliba indikací částečných i celkových zubních náhrad z materiálů Deflex roste především proto, že tento vyjímečný (moderní) materiál umožňuje vyrobit přesnou, lehkou a velmi pevnou zubní náhradu bez alergií na kov či volný monomer za přijatelných finančních podmínek.

Lékařům tak odpadají starosti s opravami prasklých náhrad, alergiemi pacientů a estetika bezkovových (transparentních )spon zlepšuje komfort a spokojenost pacientů.To vše s přihlédnutím na rigiditu a zajištění okluzních parametrů zubní náhrady.

Indikace

Výběr ze široké škály materiálů Deflex umožňuje

Rigidita

Jelikož zubní náhrada musí při kousání odolávat vysokému žvýkacímu tlaku a při rozmělňování potravy dochází k pohybu náhrady v ústech je nutné u částečných zubních náhrad zhotovovat kotevní a spojovací prvky, které zajišťují její retenci.

U materiálů Deflex je zajištěna dostatečná pevnost všech retenčních prvků a lze z nich vyrobit náhradu, která má téměř stejné parametry jako náhrada skeletová se všemi potřebnými opěrnými i retenčními prvky, které musí dle Kenedyho třídy splňovat.

Okluzní trny

Výroba náhrady Deflex by měla vést k minimální pružnosti náhrady tak, aby nedocházelo k pohybu náhrady při nakusování pacienta.

Pevnost okluzních trnů musí být taková, aby se náhrada nezanořovala do alveolu pacienta a nepoškozovala jej. Díky možnosti vyrobit okluzní trny z kovu, jsou tenčí a není nutné ohrožovat vitální zub hlubokou preparací.

Materiály